Sabine 2010


Ik ben uw kandidaat voor de senaat voor de federale verkiezingen vanuit het arrondissement Gent-Eeklo.

Waarom kandidaat voor de federale verkiezingen?
Mandaten in gemeente- en provinciale politiek zijn er vooral om de partij sterk te maken, maar het is op federaal niveau dat N-VA de punten kan verdedigen waarin de partij marktleider is. Ik ben een fervente aanhanger van de leefbare en inclusieve republiek Vlaanderen. Ik wil ernstig aan politiek doen, omdat ik wil bijdragen aan de echte Vlaamse waarden.

Ik steun de N-VA senaatslijst omdat ik wil bijdragen aan de echte Vlaamse waarden. Iedereen streeft naar eerlijkheid, duidelijkheid en menselijkheid. Dat is waar de N-VA voor staat en helemaal Sabine.

Mijn professionele activiteiten:

- Kaderlid in een sociaal economiebedrijf en bestuurder van de Vlaamse maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Door mijn professionele ervaring heb ik veel voeling met het bedrijfsleven. Elke dag opnieuw is het een uitdaging om een evenwicht te zoeken tussen het economische en het sociale aspect.

- OCMW-raadslid, secretaris cultuurraad, lid van de raad voor lokale economie, lid van het beheersorgaan bibliotheek, partijraadslid N-VA, bestuurslid N-VA Leieland, bestuurlid arrondissement Gent-Eeklo.

Een stevig engagement binnen de N-VA is mij niet vreemd.

Mijn campagnestrijdwapens om van deze federale verkiezingen een succes te maken voor N-VA zijn: mijn politieke overtuiging en ervaring, motivatie, open blik, durf en de paraatheid om een spreekbuis te zijn voor alle Vlamingen.