Solidair met de Koerden

Solidaire actie met de Koerden

In de week na de week van de smaak organiseerde N-VA Leieland een Koerdisch tafelen; een culinaire kennismaking met de heerlijke Koerdische keuken.

Sabine Vermeulen, OCMW-raadslid voor N-VA Deinze verduidelijkt de samenwerking met het Koerdisch Instituut.

Waarom een Koerdische maaltijd?

Het Koerdisch Instituut te Brussel bestaat 30 jaar en viert dit met tal van activiteiten. Het Koerdisch Instituut was direct te vinden voor een gezamelijke activiteit met N-VA. De activiteit had bewust plaats in de week na de week van de smaak. Turkije was het gastland tijdens de week van de smaak en het is nu net de Turske staat die weigert om de Koerdische kwestie als een probleem te erkennen en vanuit dat inzicht niet constructief met de Koerden naar oplossingen wil zoeken.

Vanwaar komt de sympathie tussen N-VA en de Koerden?

In het streven naar meer Koerdische autonomie kan de ontwikkeling van de Vlaamse zelfstandigheid tot voorbeeld strekken. De Koerdische voortrekkers zeggen veel te kunnen leren van de taalstrijd die Vlaanderen voerde voor de erkenning van het Nederlands als onderwijs- en bestuurstaal. N-VA ijvert binnen Europa al jaren om rechten voor de Koerden af te dwingen.


Wat doet het Koerdisch Instituut?

Het Koerdisch Instituut in Brussel werd opgericht met als doel de integratie, de sociale vooruitgang en de erkenning van de culturele identiteit te bevorderen.

De Koerden: ze zijn met zo’n 40 miljoen en leven verspreid over Turkije, Irak, Iran en Syrië en Armenië. Hun streven naar het behoud van een eigen culturele identiteit werd in deze landen vaak als een bedreiging ervaren en dus onderdrukt. Het is een van de volkeren die een eigen taal en cultuur hebben, maar geen eigen staat. De Koerden streven al jaren naar een gelijke behandeling en gelijke rechten. Vrijheid van culurele beleving, het recht voor onderwijs in eigen taal; gewoonweg het Koerd zijn. Vooral in Irak en Turkije kregen de Koerden al flink wat te verduren. De Iraakse Koerdische Autonome Regio is het enige deel van Koerdistan dat officiële politieke erkenning kent, na de val van het regime onder Saddam Hoessein.


Wie zijn de Koerden eigenlijk?

Het antwoord hierop is eigenlijk eenvoudig, het zijn mensen die Koerdisch spreken en zich Koerd voelen. Koerdistan is een historisch-geografische streek in het noordoosten van het Midden-Oosten die verdeeld is over Turkije, Iran, Syrië en Irak en die voornamelijk bewoond wordt door Koerden. Het gebied kent geen duidelijke afgebakende landsgrenzen, want het is geen staat. De meeste Koerden belijden de islam. Het is dus niet zo makkelijk om in te zien wat het probleem daar in Turkije en Irak nu eigenlijk is. Ze spreken gewoon een andere taal en hebben andere tradities. De eis voor onafhankelijkheid zou misschien onbegrijpelijk zijn als de Koerden niet slecht behandeld waren geweest in diverse landen.